Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor mici si mijlocii prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP)

Conditiile privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 274, adoptata in luna mai 2013.

Beneficiarii ajutorului de minimis primesc  sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
  • desfasoara activitate economica;
  • nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare;
  • prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile. Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA;
  • prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
  • prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a:

- 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro inclusiv;

- 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv;nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

 • nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare si nici nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;
 • nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la:

 1. realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 2. achizitia de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 3. echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;
 4. aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
 5. mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
 6. echipamente IT.

Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

Documentele necesare pentru aplicare