În contextul aderării României la Uniunea Europeană, România şi-a asumat responsabilitatea reformării administraţiei publice. În vederea atingerii acestui obiectiv, Parlamentul României a adoptat Legea 157/2004, prin care a fost instituit programul Bursa Specială „Guvernul Romaniei” (BSGR). Acest program a fost iniţiat de Guvernul României în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi urmăreşte sprijinirea tinerilor cetăţeni români în vederea efectuării de studii în cele mai prestigioase universităţi din lume, pentru ca la revenirea în ţară, la finalizarea studiilor, să poată contribui activ la procesul de modernizare a administraţiei publice din România, prin plasarea lor pe poziţii de conducere sau de răspundere în instituţii ale administraţiei publice, cu derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post.
 
Procedura de repartizare a beneficiarilor bursei specifică faptul că posturile de conducere şi de răspundere vacante se solicită şi se centralizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, urmând a fi transmise Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi puse la dispoziţia Comisia Bursei Speciale „Guvernul României”. (art. 34, al. (1), HG 1516/2004)
 
Deşi procedurile privind repartizarea pe post a absolvenţilor sunt stabilite prin lege, nici până la ora actuală nu a fost demarat dialogul inter-instituţional necesar pentru plasarea pe posturi a absolvenţilor BSGR, instituţiile responsabile derogându-şi responsabilităţile, nerespectând astfel obligaţiile ce le incumbă din prevederile legale şi contractuale.
 
Astfel, deşi absolvenţii primei generaţii de bursieri au revenit în ţară încă din 2006, respectându-şi toate obligaţiile contractuale faţă de statul român, aceştia nu au fost încă repartizaţi pe poziţiile prevăzute de lege.  Unii ocupă posturi nerelevante pentru atingerea obiectivelor programului (fie în mediul privat, fie în sistemul public, însă în poziţii de execuţie).Problemele cu care s-a confruntat şi se confruntă cea de-a doua generaţie de absolventi (2007) sunt însă şi mai mari. Astfel, cursul prevăzut de lege a început abia la sfarsitul lunii mai 2008, deşi data anunţată  iniţial a fost 1 noiembrie 2007. În ce priveşte plasarea absolvenţilor pe posturi, devenită iminentă prin apropierea finalizării cursului de formare la Institutul Naţional de Administraţie, nu se constată nicio acţiune afirmativă a instituţiilor statului expres nominalizat in lege (cf. Art. 34 din H.G. 1516/2004). Acestea din urmă își declină constant responsabilitatea privind demararea procesului de plasare.