Obiective:
•    participarea în cadrul şedinţelor CBSGR unde am promovat interesele tuturor bursierilor;
•    informarea bursierilor privind actiunile intreprinse si a soluţiilor primite.
Rezultate:
•    conştientizarea şi sensibilizarea comisiei în legătură cu problemele cu care se confruntă bursierii;
•    menţinerea unui dialog constant cu preşedintele si membri comisiei BSGR;
•    formularea de cereri în vederea susţinerii intereselor bursierilor.

Contribuţie: Sergiu Olteanu