Sergiu OLTEANU

Imprimare

Sergiu OLTEANU

Consultant în domeniul dreptului internaţional, în dreptul muncii român şi german, precum şi în dreptul achiziţiilor publice român şi european, cunoscător al jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Sergiu Olteanu are o experienţă îndelungată în domeniul organizaţiilor non-profit, fiind preocupat de dezvoltarea capacităţii administrative şi dezvoltării instituţionale, de managementul instituţiilor publice şi organizaţiilor non-guvernamentale, de stadiul reformelor împotriva corupţiei în ţara sa natală, de corecta transpunere în dreptul românesc a acquis-ului comunitar, precum şi de asigurarea unei protecţii juridice eficiente drepturilor fundamentale ale omului.

Doctorand la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Osnabrück, absolvent a două studii de master la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Julius Maximilian Würzburg/Universităţii Passau ca şef de promoţie, Sergiu Olteanu este autor a 17 lucrări ştiinţifice publicate sau în curs de publicare în reviste de specialitate din România şi Germania, precum şi a unei baze de date cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene în domeniul achiziţiilor publice şi dreptul muncii.

Află mai multe citind CV-ul complet